Biografija Tomislav Čabrijan

Tomislav Čabrijan, prof.dr sc. Primarijus, internist, endokrinolog, dijabetolog, rođen 22. listopada 1934. od oca Viktora i majke Zore rođ. Pelčić, oboje iz općine Čavle u Hrvatskom primorju. Umirovljenik. Redoviti član AMZH od 1990. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1959. g. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1968. Od 1969.-1974. tajnik endokrinološke sekcije ZLH. Postdiplomski studij iz dijabetologije obavio 1972/73. Doktorat medicinskih znanosti postigao 1975., a habilitaciju za docenta 1976. g. Znanstveni savjetnik i redoviti profesor interne medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu je od 1986. g. U 1972. g. boravi na usavršavanju iz endokrinologije u Hamburgu na docentskoj stipendiji Humboldtove zaklade. Od 1975.-1993. u zajednici s H.Frahmom (počasnim članom AMZH) iz Univerzitetske klinike Hamburg-Eppendorf, glavni je organizator razmjene studenata, asistenata, docenata i profesora između Medicinskih fakulteta u Hamburgu i Zagrebu što je već 1977. g. dovelo do ugovora o suradnji između Sveučilišta u Hamburgu i Zagrebu. Zajedno s M.Seksom osniva i vodi prvi Postdiplomski studij iz endokrinologije na Medicinskom fakultetu 1977. g, koji je u 10 g. završilo više od 100 endokrinologa. Nakon toga je još niz godina predavao na Poslijediplomskom studiju iz dijabetologije na engleskom jeziku. Od 1970.-1990. bio voditelj Centra za dijabetes interne klinike, u 1990-oj g. v.d. ravnatelja K.B.“Sestre milosrdnice“, i od 1990. do umirovljenja u 2001.-oj, predstojnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Interne klinike u istoj kliničkoj bolnici. Bio je mentor 9 magistarskih radova i 2 doktorata znanosti. Uredio je 6 knjiga iz endokrinologije i napisao 21 poglavlje u udžbenicima i monografijama iz interne i nuklearne medicine. Osim usavršavanja u Njemačkoj bio je na radu i studijskim boravcima u Glasgowu (Škotska), Beču (Austrija), Indianapolisu i Baltimoreu (SAD), te Torontu (Kanada). Aktivno sudjelovao na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu i bio recenzent brojnih domaćih i nekoliko inozemnih časopisa. Član je društva Humboldtovih stipendista u Bonnu (Njemačka), Europskog endokrinološkog i Europskog dijabetološkog društva (EASD) i član emeritus Američkog endokrinološkog društva. Znanstveni interesi su međuodnosi hipotalamusa, hipofize i štitnjače, dijabetes insipidus i SIAADH, metabolički sindrom X, dijabetička neuropatija, hipoglikemije, osobito faktori rasta i onkogeni u hipoglikemiji. Bio je dugogodišnji voditelj Kolegija ''Znanstveni pristup hipoglikemičnim stanjima'' na Postdiplomskim studijima zagrebačkog Medicinskog fakulteta i nakon umirovljenja, sve do 2006 g., a predavao je i na Medicinskom fakultetu u Splitu. Publicirao je preko 330 radova, od toga 112 u međunarodno priznatim časopisima, te 38 citiranih u CC i SCI. Do 2000. g. objavljeno mu je 68 citata. Dobitnik je nagrade Rektorata Zagrebačkog sveučilišta, i diplome povodom 100 godišnjice HLZ i godišnje nagrade za znanost predsjednika Sabora RH za 1999/2000 god. Sada je član etičkog povjerenstva AMZH.

Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147