Godišnje aktivnosti

Poštovani,

u ime Kliničkog zavoda „Mladen Sekso“ čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da obavijestite vaše suradnike o početku rada Edukacijskog centra u KBC „Sestre milosrdnice“. Kako se iz naziva naše web stranice može zaključiti, planiramo kontinuirano provoditi edukaciju za liječnike opće medicine, specijalizante i specijaliste svih specijanosti, studente medicine i medicinske sestre kako u obliku klasičnog tečaja tako i putem posebno dizajnirane web-aplikacije.

  1. „Endokrinologija i Dijabetologija Online“ (putem web-a)
  2. Stručni sastanci Kliničkog zavoda „Mladen Sekso“ (putem web-a)
  3. „Klinički pristup bolesniku s šećernom bolesti“ (klasični tečaj)

1. „Endokrinologija i Dijabetologija Online“

Pristup predavanjima bit će moguć u bilo koje doba dana u periodu od tjedan dana nakon dana otvaranja tečaja.

Prvi e-kongres u Hrvatskoj pod nazivom: "Endokrinologija i dijabetologija online" živi i dalje u obliku tečaja trajne edukacije prve kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod istim nazivom. Tečaj je sačinjen od snimljenih predavanja koji će biti postavljeni na našoj Web stranici www.endokrinologije-mladen-sekso.com. Svi prijavljeni sudionici dobit će lozinku kojom će pristupiti praćenju predavanja. Pristup predavanjima bit će moguć u bilo koje doba dana za vrijeme trajanja kongresa. Nakon odslušanog predavanja polaznik će moći osobno kontaktirati predavača putem elektronske pošte u bilo kojem trenutku ili sudjelovati na forumu („chat“) s drugim polaznicima i predavačima u za to unaprijed određenim terminima. Nakon odslušanog predavanja polaznici će pristupiti rješavanju ispita te potom sami sebi „isprintati“ certifikat o uspješno usvojenom znanju iz područja endokrinologije i dijabetologije.

Tečaj je tematski podijeljen na dvije velike sekcije: endokrinologiju i dijabetologiju. Namijenjen je liječnicima opće medicine, specijalizantima i specijalistima svih specijalnosti koje imaju dodirnih točaka s endokrinologijom, a cilj mu je na jednostavan i praktičan način upoznati liječnike s najčešćim bolestima u ovom području medicine, raspraviti o najaktualnijim pitanjima i obučiti liječnike pravilnom liječenju bolesnika i pravovremenom upućivanju bolesnika specijalistu endokrinologu. Predavanja su jednostavna, kratka s naglaskom na praktični pristup bolesniku. Jedinstveni način praćenja predavanja putem interneta čini edukaciju izuzetno prilagodljivom i dostupnom svim liječnicima bez obzira na mjesto, radno vrijeme i druge dnevne radne obveze. Iz programa kongresa vidi se da su predavači najstručniji i najkompetentniji liječnici u RH za određena područja endokrinologije i dijabetologije te mogu na jednostavan i precizan način iznijeti najnovije spoznaje i svjetska dostignuća iz svog užeg područja rada, ali i iskustva dobre kliničke prakse. Edukacija se boduje od strane Hrvatske liječničke komore s 10 bodova i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 2 ECTS boda.

 


3. Klinički pristup bolesniku s šećernom bolesti

U ime Kliničkog zavoda „Mladen Sekso“ čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da obavijestite vaše suradnike o početku rada tečaja trajne edukacije „Klinički pristup bolesniku s šećernom bolesti“ koji će se organizirati u okviru Edukacijskog centra Kliničkog zavoda „Mladen Sekso“ u KBC „Sestre milosrdnice“.

Godinama smo svjesni da kolege liječnici i bolesnici s šećernom bolesti imaju manjak informacija o svojoj bolesti, da su nedovoljno educirani i da je vrijeme koje prođe prije uvođenje inzulina u terapiju neprihvatljivo dugo. Također postoji stalna potreba za dodatnom edukacijom zdravstvenog osoblja. Sada smo u mogućnosti to mijenjati.

Edukacija će biti provođena u malim skupinama i sastojat će se od 30% praktične edukacije, 30% predavanja i 30% komunikacijske edukacije bolesnik – liječnik.

Edukacija će biti provođena u malim skupinama i sastojat će se od 30% praktične edukacije, 30% predavanja i 30% komunikacijske edukacije bolesnik – liječnik.

Edukacija će biti provođena u malim skupinama do 10 polaznika te će unaprijed biti poznat odnos polaznika: 3 liječnika, dvije medicinske sestre i 5 bolesnika s šećernom bolesti.

Nakon završene edukacije, za liječnike i medicinske sestre organizirana je provjera usvojenog znanja na temelju kojeg će dobiti potvrdu o obučenosti za stručno vođenje bolesnika s dijabetesom odnosno za stečeno znanje o praktičnom zbrinjavanju i njezi bolesnika s šećernom bolesti.

Edukacija se provodi kroz cijelu godinu, traje pet radnih dana, započinje svaki ponedjeljak i završava petkom. Svi zainteresirani mogu se dodatno informirati kod bacc.ms. Milena Gabrić, glavne sestre Dijabetološke poliklinike. Predbilježbe se mogu dati na telefon Centra 01/ 3787127 ili mail: milan.vrkljan@kbcsm.hr.

Voditelj Edukacijskog centra
Prim.dr.sc. Velimir Altabas
Pročelnik Kliničkog Zavoda „ Mladen Sekso“:
Prof.dr.sc. Milan Vrkljan
 
Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147