Biografija Mladen Sekso

Mladen Sekso rođen je 1922. g. u Šibeniku a preminuo 2003.g. u Zagrebu. Medicinski fakultet je završio 1952.g. u Zagrebu. Specijalistički ispit iz interne medicine je položio 1959. g., a titulu doktora medicinskih znanosti dobio je 1965.g. Izvanredni profesor Medicinskog fakulteta postaje 1973.g. Od 1978. do 1981.g. bio je dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postaje 1986., a redovni član 1991. Osnivač je endokrinološkog odsjeka u KBC „Sestre milosrdnice“ koji postupno prerasta u sadašnji Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije godine 1966. i 1967. boravi na postdoktorskom usavršavanju u brojnim zapadnoeuropskim zemljama. Koristeći se stečenim znanjem, po povratku u Zagreb pristupa organizaciji moderne endokrinologije pa 1970. g. osniva jedan od najsuvremenije opremljenih endokrinoloških laboratorija u nas. Godine 1981. osniva Centar za neuroendokrinologiju i bolesti hipofize koji postaje organizirana znanstvena jezgra. U okviru svog Zavoda formira i novi znanstveni laboratorij. Tijekom svoga rada školovao je vlastiti kadar, kao i mlade istraživače iz inozemstva, a svoje je suradnike upućivao na rad i usavršavanje u poznate endokrinološke centre u Europi i SAD. Od 1976. g. do umirovljenja 1990. g. bio je predstojnik Klinike za unutarnje bolesti KBC „Sestre milosrdnice“.

Objavio 234 znanstvena i stručna rada, Od 130 znanstvenih radova 106 je objavljeno u uglednim časopisima s recenzijom, od čega 36 u inozemnim časopisima. Područje njegovog znanstvenog i stručnog interesa bilo je široko. Značajna istraživanja koja su imala odjek u svjetskoj znanstvenoj zajednici provodio je na području adenoma štitnjače, perifernog i centralnog metabolizma hormona štitnjače, adenoma hipofize, endokrinološke hipertenzije te poremećaja metabolizma u pretilosti. Bio je član European Thyroid Association, Balkanske medicinske unije, Europskog udruženja za nuklearnu medicinu, Detsche Gesellschaft fur Endokrinologie (grupa za parathormon i vazopresin). Vodio je 16 znanstvenih projekta od čega je devet bilo u suradnji s inozemnim institucijama. Mladen Sekso je svojim radom zadužio hrvatsku medicinu i znanost te se uvrstio u red najvažnijih ličnosti koje su gradile i promicale ugled hrvatske medicine.

Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147