Deveti E-kongres

Već tradicionalni E-kongres bilo bi nemoguće realizirati bez vaše potpore i zato vam prije svega zahvaljujemo na dosadašnjoj podršci.


 

Ove godine iznova pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem potpomognete projekt trajne online medicinske edukacije kroz IX E-kongres pod nazivom „Multidisciplinarni pristup u endokrinologiji i dijabetologiji“.

E-kongres se ove godine organizira za liječnike obiteljske medicine, specijalizante dijabetologije i endokrinologije te subspecijalizante srodnih grana i ostale zainteresirane zdravstvene radnike.

Otvaranje E-kongresa održat će se 26. ožujka 2020. godine u Puli. Ovim putem u ime Udruge za razvoj i unapređenje Zavoda za endokrinologiju „Mladen Sekso“ pozivamo vas da sudjelujete u realizaciji E-kongresa. U nastavku nalazi se preliminarni program s popisom tema i predavača jednako kao i mogućnostima sudjelovanja tj. oglašavanja.


Organizator E-kongresa je Udruga za razvoj i unapređenje Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“ u Zagrebu, Vinogradska cesta 29. OIB Udruge je 19535853536.

Tehnički organizator E-kongresa je tvrtka Dedal komunikacije d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 231. Tel.: 01/3866 905, e-mail: info@dedal.hr. IBAN: HR42248400811050733549. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Pula 26. – 29. ožujka 2020.

Predsjednik: Milan Vrkljan (Zagreb)
Dopredsjednik: Mladen Krnić (Split), Silvija Canecki Varžić (Osijek)
Tajnik: Ivan Kruljac (Zagreb)

Predsjednica lokalnog organizacijskog odbora: Daniela Fabris-Vitković (Pula)

Organizacijski odbor
Marin Deškin (Bjelovar), Ivanka Krmpotić (Gospić), Zrinka Boljkovac (Karlovac), Vesna Šimegi-Đekić (Varaždin), Franja Požgaj (Zabok), Jelena Vučak Lončar (Zadar), Andreja Marić (Čakovec), Kata Liška (Vinkovci), Ivan Kajinić (Požega), Božidar Perić (Zagreb), Gorana Mirošević (Zagreb), Dubravka Jurišić Eržen (Rijeka), Tina Tičinović Kurir (Split), Silvija Canecki Varžić (Osijek), Miro Bakula (Zagreb), Dario Rahelić (Zagreb), Srećko Marušić (Zagreb), Tamara Turk Wensveen (Rijeka), Vatroslav Čerina (Zagreb), Nenad Bičanić (Rijeka)

Znanstveni odbor
Dubravka Jurišić Eržen (Rijeka), Ivan Bolanča (Zagreb), Maja Franceschi (Zagreb), Tina Tičinović Kurir (Split), Silvija Canecki Varžić (Osijek), Miro Bakula (Zagreb), Dario Rahelić (Zagreb), Srećko Marušić (Zagreb), Maja Radman (Split), Sanja Klobučar Majanović (Rijeka), Mladen Krnić (Split), Ljubica Vazdar (Zagreb), Zlatko Giljević (Zagreb), Blaženka Miškić (Slavonski Brod), Miro Bakula (Zagreb), Prpić Križevac (Osijek)Otvorenje 9. e-kongresa

Satelitski simpozij
Davorka Herman (Zagreb)
Medis
Hipogonadizam kod muškaraca, definicija, dijagnostika i nadomjesna terapija

Dubravka Jurišić Eržen (Rijeka)
Silvija Canecki Varžić (Osijek)
Miro Bakula (Zagreb)
Dario Rahelić (Zagreb)
Velimir Altabas (Zagreb)
Gorana Miroševič (Zagreb) Sanofi


Blok 1. Bolesti štitnjače

Moderatori: Dražen Huić (Zagreb), Maja Franceschi (Zagreb), Endre Nagy (Debrecen)
Plenarna predavanja:
Endre Nagy (Debrecen), Do we need imaging in Graves' orbitopathy?
Dražen Huić (Zagreb), PET/CT s F-18 kolinom u detekciji pojačano aktivnih paratireoidnih žlijezda
Maja Franceschi (Zagreb), Čvorovi i karcinomi štitnjače - racionalana dijagnostika
Božidar Perić (Zagreb), Poremećaj funkcije štitnjače u trudnoći


Blok 2. Endokrinološka onkologija

Bolesti Hipofize
Moderatori: Maja Radman ( Split), Ivan Kruljac (Zagreb), Marija Pfeifer (Ljubljana), Vatroslav Cerina (Zagreb)
Maja Radman, Akromegalija i kost
Ivan Kruljac (Zagreb), Liječenje akromegalije
Azra Bureković (Sarajevo), Panhipopituitarizam, terapija, kada i kako?
Marija Pfeifer (Ljubljana), Medical treatment of Cushing's Disease
Prpić Križevac (Osijek), Endokrinopatije i imunoterapije

Neuroendokrini tumori
Moderatori: Ljubica Vazdar (Zagreb), Tamara Turk Wensveen (Rijeka), Maja Radman (Split)
Ivan Kruljac (Zagreb), Laboratorijska, funkcionalna i patohistološka dijagnostika neuroendokrinih tumora
Davor Kust (Zagreb), Sustavno liječenje neuroendokrinih tumora

Tumori nadbubrežne žlijezde
Moderatori: Zelija Velija Ašimi (Sarajevo), Prpić Križevac (Osijek), Danijela Fabris Vitković (Pula)
Zelija Velija Ašimi (Sarajevo), Feokromocitom i paragangliom
Jakša Filipović Čugura (Zagreb), Naša iskustva u liječenju tumora nadbubrežne žlijezde
Jadranka Antić (Beograd), Genetika adrenalnih incidentaloma: glukokortikoidni receptor i ARMC5
Sanja Ognjanović (Beograd), Povezanost adrenalnih incidentaloma i metabolizma kosti
Danijela Fabris Vitković (Pula), Patologije nadbubrežne žlijezde u Općoj bolnici Pula


Blok 3. Metabolizam kalcija i osteoporoza

Moderatori: Zlatko Giljević (Zagreb), Blaženka Miškić (Slavonski Brod), Velimir Altabas (Zagreb)
Borić Draganić (Zagreb), Hipoparatireoidizam
Zlatko Giljević (Zagreb)
Velimir Altabas (Zagreb) Mišići i razvoj osteopenije/osteoporoze


Blok 4. Ženski reproduktivni sustav

Moderatori: Ivan Bolanča (Zagreb), Dinka Pavičić Baldani (Zagreb, Petrova), Marina Šprem (Zagreb, Petrova)
Ivan Bolanča (Zagreb), AMH i plodnost - što savjetovati pacijentima?
Ivan Jandrić (Slavonski Brod), Porast kardiovaskularnog rizika u srednjoj dobi: starenje ili menopauza?
Dinka Pavičić Baldani (Zagreb, Petrova) PCOS- mayor health risk in reproductive age woman
Lana Škrgatić (Zagreb, Petrova), Hipotalamičke amenoreje
Marina Šprem (Zagreb, Petrova), Novosti u hormonskom nadomjesnom liječenju


Blok 5. Muški reproduktivni sustav

Moderatori: Mladen Krnić (Split), Borislav Spajić (Zagreb),  Davorka Herman (Zagreb)
Mladen Krnić (Split), Često zloupotrebljavane supstance i hipogonadizam u muškaraca
Borislav Spajić (Zagreb)
Velimir Altabas (Zagreb)


Blok 6. Opća endokrinologija

Franjka Požgaj (Zabok), Obrada endokrinološkog pacijenta u općoj bolnici Zabok


Blok 7. Dijabetes, moderne tehnologije i terapije

Moderatori: Maja Radman (Split), Dubravka Eržen Jurišić (Rijeka), Srećko Marušić (Zagreb)
Silvija Canecki Varžić (Osijek), Uloga kontinuiranog mjerenje glukoza u regulaciji šećere bolesti, naša iskustva
Dario Rahelić (Zagreb),
Kristina Blaslov (Zagreb), kvaliteta skrbi uz pomagalo za kontinuirano mjerenje u odraslih osoba
Mladen Grgurević (Zagreb)


Blok 8. Pretilost i dijabetes

Moderatori: Slaven Kokić (Split), Sanja Klobućar Majanović (Rijeka), Sreten Kavarić (Podgorica) Srećko Marušić (Zagreb)
Miro Bakula (Zagreb), Pretilost i kardiovaskularne bolesti
Mislav Vrsalović (Zagreb), Dislipidemija u dijabetesu
Gorana Mirošević (Zagreb) Trenutni izazovi i perspektiva barijatrijske kirurgije u liječenju šećerne bolesti
Tamara Turk Wensveen (Rijeka), Liječenje NAFLD u osoba sa šećernom bolešću
Sanja Klobučar Majanović (Rijeka), Novosti u liječenju debljine
Sreten Kavarić (Podgorica), Vitamin D i metabolički sindrom


Blok 9. Dijabetes i ishodi liječenja

Moderatori: Marica Jandrić Balen (Slavonski Brod), Silvija Canecki Varžić (Osijek), Tina Tičinović Kurir (Split)
Velimir Altabas (Zagreb) Šećerna bolest kod kardiološkog pacijenta
Blaženka Miškić (Slavonski Brod), Prikaz rezultata Centra za liječenje dijabetes stopala
Zoran Vatavuk (Zagreb), Dijabetes i oko
Andreja Marić (Varaždin), Kvaliteta skrbi oboljelih od šećerne bolesti prije prvog upućivanja dijabetologu
Ljiljana Fodor, Usporavaju li RAAS inhibitori i SGLT2 inhibitori progresiju CKD u dijabetesu tip 2
Marin Deškin (Bjelovar), Oscilacije glikemije i intenzivirana titracija inzulinske terapije


Blok 10. Dijabetes i ishodi liječenja

Usmena izlaganja najboljih istraživanja
Moderatori: Dario Rahelić (Zagreb), Dubravka Eržen Jurišić (Rijeka), Silvija Canecki Varžić (Rijeka)
Maja Marušić Marić (Bjelovar), Pokazatelji uspješnosti intenziviranja bazalne inzulinske terapije


Okrugli stol: Štitnjača i oko

Uvodno predavanje: Božirad Perić, Renata Iveković: Hipertireoza i oftalmopatija
Moderatori: Velimir Božikov (Zagreb), Josip Staničić (Zagreb) Ante Punda (Split)
Domagoj Marijančević (Zagreb), Laboratorijske metode mjerenja hormona štitnjače
Ante Punda, (Split) sintigrafija štitnjače u bolesnika sa egzoftalmusom
Davor Vagić (Zagreb),


Okrugli stol: Modaliteti liječenja tumora hipofize

Uvodno predavanje: Ivan Kruljac (Zagreb) i Jelena Marinković RadoševićPogreške u dijagnostici i liječenju prolaktinoma
Moderatori: Milan Vrkljan (Zagreb), Vatroslav Čerina(Zagreb), Ivana Prpić Križevac (Osijek), patolog, MR
Adriana Bokulić ( Zagreb) Laboratorijske metode u mjerenju prolaktina
Ivana Zec (Zagreb) Laboratorijske metode mjerenja kortizola i njegovih metabolita,
Tamara Turk Wensveen (Rijeka) Prikaz slučaja: Tireotropinom


Okrugli stol: Dijagnostika i liječenje neuroendokrinih tumora

Uvodno predavanje: Matea Strinović (Zagreb), Ljubica Vazdar (Zagreb) Hrvatska iskustva u liječenju NET
Moderatori: Ivan Kruljac (Zagreb), Davor Kust (Zagreb), Maja Radman (Split), Marko Nikolić (Zagreb)
Petra Petranović Ovčariček (Zagreb), Radionuklidna terapija neuroendokrinih neoplazmi: hrvatska iskustva,
Petra Vuković (Klinika za tumore, Zagreb), Prikaz slučaja: Von Hippel-Lindau sindrom
Davor Kust (Zagreb) Sustavno liječenje neuroendokrinih tumora


Okrugli stol: Dijabetes, pretilost, moderne tehnologije i terapije 

Uvodno predavanje: Silvija Canecki Varžić (Osijek), Kristina Blaslov (Zagreb), Glukovarijabilnost i moderne tehnologije u liječenju dijabetesa
Moderatori: Dario Rahelić (Zagreb), Gorana Mirošević (Zagreb), Sanja Klobučar Majanović (Rijeka), Silvija Canecki Varžič (Osijek), Kristina Blaslov (Zagreb), Pajtak
Gorana Mirošević (Zagreb), glukovarijabilnost inzulina


Okrugli stol: Dijabetes i ishodi liječenja

Uvodno predavanje: Andreja Marić, Maja Berković Cigrovski: Edukacija bolesnika i dijabetička angiopatija
Moderatori: Blaženka Miškić (Slavonski Brod), Andreja Marić (Varaždin), Maja Berković Cigrovski (Zagreb), Zoran Vatavuk (Zagreb), Mislav Vrsalović (Zagreb), Dario Rahelić (Zagreb), Mladen Krnić (Split), Brkić (vaskularna)
Mogućnosti oglašavanja na IX E-kongresu

1. Sponzorirano predavanje: snimanje i montaža predavanja u studiju E-medikusa, Zagrebačka cesta 231

Cijena: 25.000 kn + PDV

2. Promotivni e-mailing: 1 promotivni e-mailing na bazu liječnika korisnika E-medikusa uz pozivnicu na E-kongres

Cijena: 15.000 kn + PDV

3. Objava logotipa na materijalima E-kongresa: objava logotipa na stranicama E-kongresa, objava logotipa na mjesečnom e-mailingu liječnicima.

Cijena: 10.000 kn + PDV

4. Objava bannerana stranicama E-kongresa:

Cijena: 4.000 kn/mjesec + PDV 

5. 5. Objava oglasa na 1/1 internet stranici programa:

Cijena: 8.000 kn + PDV


Kontakt osoba za sve vezano uz realizaciju kongresa je Sandra Peternek (095 3866 900).

Povratak na naslovnicu
Udruga za razvoj i unapređenje
Zavoda za endokrinologiju
Mladen Sekso

Adresa
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

Tel. ++385(0)1/3787-127

E-pošta
info@endokrinologija-mladen-sekso.com

Fax ++385(0)1/3787-147